Wie ben ik/ wie zijn wij?

Adriaanse & de Koning Hypotheken en Assurantien is het bedrijf van Ed Adriaanse. In 1990 ben ik in dienst getreden bij de RVS/ING als verzekerings- en hypotheekspecialist, waarna ik in 1999 heb besloten voor mezelf te beginnen. Inmiddels vorm ik, samen met een aantal binnendienstmedewerkers, het zeer bekwame en enthousiaste team van Adriaanse & de Koning Hypotheken en Assurantiën. Door ruim 25 jaar ervaring in de financiële sector kunnen wed_landscapeij u van de beste adviezen voorzien. Daarnaast ben ik erkend hypotheek adviseur (www.seh.nl) en volgen wij permanente educatie op alle verzekeringsonderdelen om actueel opgeleid te zijn volgens de Wet Financieel Toezicht.

Onze ervaring en actuele kennis zorgen voor een optimaal resultaat in onze dienstverlening.

Wat doen wij?
Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiële diensten. Wij zien het als onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar u de verzekeringen onderbrengt.

Onze diensten
Wij kunnen onze cliënten behulpzaam zijn op een breed terrein van financiële diensten. Tot de adviesgebieden van ons kantoor behoren

  • Hypotheekadvies en bemiddeling
  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen
  • Spaarproducten
  • Financiële planning

Om onze werkzaamheden te kunnen verrichten hebben wij veel informatie van u nodig. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer u ons inschakelt om uw belangen te behartigen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

Wij maken op basis van de door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen

Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel – maar ook niet te weinig – verzekert.

Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij advies om u te helpen bij de keuze van voorwaarden, zodat deze naar onze mening goed aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct is opgesteld.

Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.

Wij kunnen met u bespreken wat bij het einde van de verzekeringsperiode voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

Omdat u ons heeft gevraagd uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, zien wij het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat de verzekering ook op langere termijn blijft aansluiten op uw wensen. Er kunnen wijzigingen ontstaan in uw persoonlijke situatie die gevolgen hebben voor de aard van de dekking. Wij wijzen u erop dat wij alleen uw verzekeringen kunnen aanpassen als u ons informeert over de wijzigingen in uw situatie.

Er kan een moment aanbreken dat u een beroep moet doen op uw verzekering. Dat kan zijn na schade, een ongeval of bij overlijden. Namens u zullen wij de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten.

Wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.

Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

Service voor loyale klanten

Adriaanse & de Koning behartigt de belangen van vele loyale relaties, een aantal zijn zelfs al tientallen jaren klant. Een groot aantal heeft er voor gekozen een service abonnement af te sluiten, die hen een aantal privileges geeft (denk aan kortingen en het gratis verzorgen van de belastingaangifte). Heeft u ook interesse in dit service abonnement, vult u dan het contactformulier op onze website in.