Wat is een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek is een hypotheeklening met daar een gemengde levensverzekering (kapitaalverzekering) aan gekoppeld. De volledige hypotheekschuld wordt op de einddatum afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Het unieke aan deze hypotheek is dat de rentevergoeding over het spaarkapitaal gelijk is aan de te betalen hypotheekrente.

De aan de hypotheek gekoppelde verzekering bestaat uit twee delen, namelijk een spaardeel en een overlijdensrisicodeel.

In tegenstelling tot vele andere hypotheekvormen waarin de aflossing wordt doorgeschoven naar de einddatum, wordt de schuld in de spaarhypotheek volledig afbetaald.

Een nieuwe rentevast periode met een lagere hypotheekrente is in de spaarhypotheek niet altijd voordelig. Door een lagere rente wordt er minder betaald aan aftrekbare hypotheekrente, maar de inleg in de levensverzekering moet verhoogd worden.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de levenhypotheek heeft de spaarhypotheek als nadeel dat de polis niet los te koppelen is van de hypotheek. Dit maakt het overstappen naar een andere bank vaak onaantrekkelijk.

Is de levensverzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? In dat geval wordt het vermogen opgebouwd in box 1. Hierdoor hoeft het saldo niet opgegeven worden als vermogen in box3.

Sinds 1 januari 2013 kan deze hypotheekvorm niet meer worden gekozen voor nieuw gesloten hypotheken. Deze hypotheekvorm geeft namelijk geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Voordelen van de spaarhypotheek?

  • Fiscaal voordeel blijft maximaal
  • Renteschommelingen hebben minder invloed in deze hypotheekvorm
  • Geschikte hypotheekvorm bij een hoge rentestand
  • Gegarandeerde aflossing op de einddatum
  • Bijstorten in de polis kan interessant zijn

Nadelen van de spaarhypotheek?

  • Niet flexibel en niet eenvoudig over te sluiten
  • Geen geschikte hypotheekvorm bij een lage hypotheekrente
  • Kiezen voor een variabele rente kan niet
  • Voortijdig afkopen van de polis kan nadelige fiscale gevolgen hebben