Wat is een levenhypotheek?

Een levenhypotheek is een combinatie van een hypothecaire lening en een gemengde levensverzekering (=kapitaalverzekering). De gehele of gedeeltelijke aflossing vindt plaats op de einddatum van de hypotheek met de opgebouwde waarde. Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum volgt er een uitkering uit het overlijdensrisicodeel van de verzekering.

De premie voor de gemengde verzekering wordt gebruikt om een kapitaal mee op te bouwen en om het overlijdensrisico af te dekken.

De vermogensopbouw in de polis kan op basis van rente of op beleggingen. Er volgt geen gegarandeerde aflossing op de einddatum. Met name bij het kiezen voor beleggingen kan de waarde in de polis sterk fluctueren. Is de verzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan blijft de vermogensopbouw buiten de heffing in box 3.

Gedurende de looptijd van de hypotheek wordt er niets afbetaald. De aflossing wordt doorgeschoven naar de einddatum.

Sinds 1 januari 2013 kan deze hypotheekvorm niet meer worden gekozen voor nieuw gesloten hypotheken. Deze hypotheekvorm geeft namelijk geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Voordelen van de levenhypotheek?

  • De fiscale voordelen blijven maximaal gedurende de looptijd van de hypotheek
  • Als het een KEW is dan valt de waarde niet in box 3
  • Verzekering kan worden meegenomen bij het oversluiten

Nadelen van de levenhypotheek?

  • Vaak geen volledige aflossing op de einddatum van de hypotheek
  • Er zitten relatief hoge kosten verwerkt in de verzekeringen
  • Er zitten fiscale beperkingen gekoppeld aan de levensverzekering
  • Er zit vaak een dure overlijdensrisicopremie in verwerkt