Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Wie zijn wij:
Naam en adresgegevens:
Adriaanse & de Koning Assurantiën & Hypotheken
Postbus 43
3220 AA Hellevoetsluis

Bezoekadres:
Turfkade 21
3231 AR Brielle

telefoon 0181-316652
e-mail: info@adriaansedekoning.nl
internet: www.adriaansedekoning.nl

Wij bezoeken u op verzoek aan huis of op uw bedrijf. Daarvoor maken we graag een afspraak wanneer het u schikt. U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Op werkdagen zijn de openingstijden van 10.00 uur tot 17.00 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijd en maken.

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12005348.
Wij zijn Erkend Hypotheek Adviseur en geregistreerdonder nummer 18714.

Onze kwaliteit
Ons kantoor in ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer 1053454 B. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen fouten maken. Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financiren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen.

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment.
Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente, maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiële instellingen om te komen tot een voor u passende offerte.

Consumptief krediet
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Ons kantoor mag u daarover adviseren en voor u de contacten onderhouden met de verstrekker van het krediet.

Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening, bij een bank of een verzekeringsmaatschappij. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiële instelling.

Beleggen
Advisering over beleggingsfondsen buiten een verzekeringsconstructie vindt in de praktijk vooral plaats in de volgende situaties:
. in het kader van een effectenhypotheek blijven de bestaande hypotheken ongewijzigd voortbestaan, echter nieuwe hypotheken moeten worden afgelost op basis van annuïteit of lineaire aflossing;
. in het kader van advisering van een vermogensrekening Eigen Woning, bestaande vermogensrekeningen Eigen Woning kunnen ongewijzigd doorlopen, echter nieuwe vermogensrekeningen Eigen Woning kunnen niet meer worden afgesloten.
Onder het National Regime MiFID zijn wij bevoegd u ook op dit terrein te adviseren.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Gebruikt u hiervoor het contactformulier van onze website. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Ons aansluitnummer bij KiFiD is 12005348 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248 (10 ct/min.)
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 24295148

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden voor schadeverzekeringen worden gefinancierd door de bank of verzekeraar. U ontvangt voor deze werkzaamheden geen factuur. Indien wij werkzaamheden voor u verrichten die wij direct bij u in rekening moeten brengen, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, het aanvragen van een uitvaartverzekering of het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, informeren wij u hierover altijd vooraf. Er worden dus nooit kosten in rekening gebracht zonder dat u vooraf akkoord bent gegaan.

Emailverkeer
Indien u ons een mail stuurt, kunt u er niet automatisch van uitgaan dat wij de mail ook hebben ontvangen. Wij zullen u de ontvangst van uw mail bevestigen, krijgt u geen reactie op uw e-mail neemt u dan telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier van onze website in.

Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden gerechtigd is in geval van schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid, en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.