Wat is een beleggingshypotheek?

Deze hypotheekvorm werd in het verleden vaak afgesloten in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek. Binnen deze hypotheek wordt er tussentijds niet afbetaald op de hypotheekschuld. Er wordt geld bijeengebracht in een verzekering of op een rekening, met als doel om op de einddatum de schuld af te kunnen lossen met de opgebouwde waarde.

Het vermogen wordt opgebouwd in een beleggingsverzekering of op een beleggingsrekening.

Beleggen via een levensverzekering

De maandelijks betaalde premie wordt na aftrek van de kosten en de premie voor aanvullende dekkingen belegd conform een beleggingsprofiel. Het doel is om een hoog rendement te maken over het belegde vermogen. In de verzekering zit vaak een uitkering bij overlijden ingebouwd.

Voordelen van een beleggingsverzekering

 • Het fiscaal voordeel blijft gedurende de looptijd van de hypotheek maximaal
 • Is de levensverzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? In dat geval wordt het vermogen opgebouwd in box 1. Hierdoor hoeft het saldo niet opgegeven worden als vermogen in box3

Nadelen van een beleggingsverzekering

 • Er zitten vaak hoge kosten in de polis verwerkt
 • Volledige aflossing van de hypotheekschuld op de einddatum is onzeker
 • De polis is gebonden aan fiscale regels als het een KEW betreft

Beleggen via een beleggingsrekening

Indien het vermogen opgebouwd wordt via een beleggingsrekening, kunnen er andere voordelen en nadelen gedefinieerd worden, namelijk de volgende:

Voordelen van een beleggingsrekening

 • De kosten zijn vaak lager in vergelijking met de beleggingsverzekering
 • Uitgaande van gelijke beleggingsrisico’s, zal de beleggingsrekening een hoger rendement opleveren dan de beleggingsverzekering
 • Grotere mate van flexibiliteit.

Nadelen van een beleggingsrekening

 • Het belegde vermogen moet jaarlijks worden opgegeven in box 3
 • Volledige aflossing van de hypotheekschuld op de einddatum is onzeker
 • De waarde op de rekening kan sterk fluctueren

Sinds 1 januari 2013 kan deze hypotheekvorm niet meer worden gekozen voor nieuw gesloten hypotheken. Deze hypotheekvorm geeft namelijk geen recht op hypotheekrenteaftrek.